BAZA ONLAJN MEDIJA

Šta je baza onlajn medija?Baza onlajn medija (onlajnmediji.rs) je otvorena i slobodna platforma SHARE Fondacije koja sadrži informacije o internet stranicama čija je prevashodna svrha informisanje građana, a koje su kao takve registrovane kao internet mediji.

Cilj baze je da na jednom mestu transparentno predstavi sve najvažnije informacije o onlajn medijskoj sferi i samim medijskim portalima koji služe za informisanje građana. Pored najvažnijih informacija, poput osnivača medija, novca dobijenog iz javnih izvora ili glavnog i odgovornog urednika, baza sadrži i druge korisne podatke o portalima: sedište, lokaciju servera gde je sam sajt hostovan i sl.

Svi podaci su preuzeti iz javno dostupnih i pretraživih izvora, pre svega Registra medija pri Agenciji za privredne registre (APR) Republike Srbije čiji se podaci ažuriraju na svaka tri meseca. Ostali podaci preuzeti su sa sajta kompanije Gemius, iz Whois baza podataka o domenima, baze Saveta za štampu, kao i sa samih sajtova medija, s tim da se nakon prvog unosa medija u bazu ovi podaci ne proveravaju naknadno.

Sadržaj baze se može preuzeti u mašinski čitljivom formatu (.csv) i dalje obrađivati za potrebe istraživanja i informisanja, kao i druge namene.

Baza onlajn medija je pre svega zajednički resurs medijske zajednice od koje se očekuje povratna informacija u vezi sa podacima u bazi kako bi oni bili što precizniji, stoga budite slobodni da ukoliko imate komentare i sugestije da nas kontaktirate na [email protected].

 

Metolodologija za klasifikaciju i prikupljanje podataka o onlajn medijima u Srbiji (v1.1, februar 2019)

 

Vrste podataka o onlajn medijima,

Podaci koji se prikupljaju o onlajn medijima se mogu kategorisati u sledeće oblasti:

1. Opšti podaci o onlajn mediju (APR):

 

2. Finansijski podaci o onlajn mediju (APR):

 

3. Podaci o domenu i infrastrukturi (podaci kompanije Gemius, WhoIs registri, onlajn alati za mapiranje infrastrukture):

 

4. Podaci o aktivnosti i uključenosti u zajednicu onlajn medija (sajt onlajn medija, sajt Saveta za štampu, sajtovi medijskih udruženja):

- Prostorna pokrivenost medija - utvrđuje se posetom sajta onlajn medija koji se potom klasifikuje u tri kategorije u zavisnosti od izveštavanja medija:

- Karakter medija - utvrđuje se posetom sajta onlajn medija koji se potom klasifikuje u pet kategorija u zavisnosti od izveštavanja medija:

Napomena: kategorije su kodirane (A1, A2...) radi lakše mašinske čitljivosti i obrade baze.

- Ostale kolone 

Agencija za privredne registre (APR)

- Sajt Agencije za privredne registre sadrži ključne podatke neophodne za Bazu onlajn medija SHARE Fondacije:

- U Registru medija APR se vrši pretraga opštih podataka svakog pojedinačnog medija, kao i finansijskih podataka (informacije o dobijenim sredstvima iz javnih izvora).

Kroz objedinjenu pretragu pravnih lica APR se vrši pretraga podataka osnivača/izdavača onlajn medija radi utvrđivanja pravne forme osnivača (akcionarsko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, preduzetnik, itd) i adrese sedišta - grad, opština (ako pripada gradu) i ulica.

 

Gemius, WhoIs registri, onlajn alati za mapiranje infrastrukture

- Rejting domena za Srbiju kompanije Gemius sadrži podatke o posećenosti i pregledu sajtova onlajn medija:

- WhoIs registri koji se koriste:

Iz WhoIs registara se preuzimaju podaci o datumu kreiranja domena, lokaciji (region, grad, provajder) i državi u kojoj je hostovan sajt.

Za analizu hostinga (država, provajder) u slučaju nejasnih podataka koristi se onlajn alat za mapiranje infrastrukture DNS Dumpster:

 

Sajtovi onlajn medija, sajt Saveta za štampu, sajtovi medijskih udruženja i dr.

Sajtovi onlajn medija se analiziraju kako bi se utvrdila prostorna pokrivenost medija, tematski karakter medija, da li je sajt medija aktivan ili neaktivan po pitanju objavljivanja sadržaja, kao i da li je član međunarodnih novinarskih konzorcijuma, kao što su recimo OCCRP ili ICIJ.

- Sajtovi Saveta za štampu:

Na sajtu Saveta za štampu se vrši pretraga da li je onlajn medij prihvatio nadležnost Saveta (http://www.savetzastampu.rs/cirilica/clanovi). Baza onlajn medija SHARE Fondacije će linkovati pojedinačne medije ka inoviranoj bazi postupaka Saveta za štampu.

- Sajtovi reprezentativnih medijskih udruženja (provera statusa članstva onlajn medija):

Baza se ažurira svaka tri meseca, odnosno zaključno sa sledećim datumima:

Share foundation
Ministarstvo kulture i informisanja
Open Society Foundation